Program Práce Postižených

Ochranná značka Práce postižených je projekt, který působí v České republice, a který je jediný svého druhu v zemích Evropské Unie. V květnu roku 2010 se stal projekt hodnocení organizací a kvality jejich výrobků a služeb a propůjčování ochranné známky „PRÁCE POSTIŽENÝCH“ součástí programu Česká kvalita jako součást Národní politiky kvality České republiky.

Cílem Programu  hodnocení organizací a propůjčování ochranné známky „PRÁCE POSTIŽENÝCH“ je podpora organizací, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a také podpora prodeje výrobků nebo služeb, které prokazatelně vyrobily nebo vykonaly osoby se zdravotním postižením. Postižení lidé se obecně hůře uplatňují na trhu práce a přitom dokáží pracovat stejně dobře, jako lidé zdraví. A pokud získají práci, získají zároveň i velmi důležitou ekonomickou a společenskou  nezávislost.

Na druhé straně spotřebitel získá koupí výrobku nebo služby označené známkou „Práce postižených“ kvalitní výrobek nebo službu a zároveň podpoří přímo handicapované spoluobčany i sociální zaměstnavatele.

Ochranná známka „Práce postižených“ vznikla v rámci aktivit Nadačního fondu pro podporu osob se zdravotním postižením (NFOZP) a Sdružení pro oceňování kvality (SOK). Propůjčuje se již od roku 2009, v květnu 2010 se stala součástí Národní politiky kvality.

Ke získání licence stačí splnit pouhých pár kroků: v první fázi se zašle žádost na adresu SOK, zaplatí se vystavená faktura za registrační poplatek a poplatek za posuzování a podepíše se smlouva o hodnocení. Na úhradu poplatků má navíc NFOZP grantový program PATRONSTVÍ, který pomůže s minimalizací nákladů na zavedení této značky do organizace. V druhé fázi, po doručení sebehodnotící zprávy žadatele, posuzovatelé zjišťují, zda výrobek nebo služby splňují požadavky na kvalitu a zároveň zda pracovní podmínky osob se zdravotním postižením u daného zaměstnavatele jsou v rámci platné legislativy, bez známek diskriminace nebo zneužívání zaměstnanců.

Pokud je výsledek hodnocení kladný, řídící výbor rozhodl o propůjčení užívacího práva a žadatel zaplatil poplatek za správu ochranné známky, uzavře se s žadatelem ještě Licenční smlouva. Následně už může držitel ochrannou známku „Práce postižených“ po dobu 2 let používat.

NFOZP poté ještě předá informace o propůjčení práva u příslušného úřadu práce a předá tiskovou zprávu sdělovacím prostředkům a také zveřejňuje informace ve vlastních informačních materiálech.

Licenci mohou získat zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají minimálně 50% osob se zdravotním postižením. Právo používat ochrannou známku „Práce postižených“ se uděluje na dobu 2 let s tím, že před koncem tohoto období může držitel podat žádost o prodloužení licence na další dvouleté období.

Více informací k přihlášení se do programu získání ochranné známky Práce postižených získáte na e-mailové adrese: nebo na telefonu +420 721 285 189.

Aktuální držitelé licence ochranné známky Práce postižených zde.