Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem Sdružení. Dohlíží na činnost Sdružení, kontroluje činnost sekretariátu, pro naplnění cílů Sdružení zřizuje odborné orgány - Řídící rady.

Ing. Alena Plášková, CSc. - předsedkyně představenstva

Jana Kváčová

členka představenstva

Ing. at Ing. Pavel Mikoška

místopředseda představenstva

Ing. Jan Taraba

člen představenstva

Ing. Ondřej Hykš

člen představenstva

 

Přihlašovací formulář