Sdružení pro oceňování kvality

Aktivity pro podporu rozvoje organizací a firem působících v České republice

Úvodní stránka  /  O nás  /  Kdo jsme
Kdo jsme PDF 

sekce2

Sdružení pro oceňování kvality (dále též SOK) je nevládní a nezisková organizace. SOK, pod původním názvem Sdružení pro Cenu ČR za jakost, bylo založeno v roce 1993 jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu znění občanského zákoníku. V roce 2015 bylo transformováno na spolek.

Společným cílem všech členů SOK je podpora podnikání, rozvoj řemesel, obchodu a služeb a ochrana spotřebitele. Členy SOK jsou rozhodující podnikatelské svazy a sdružení působící v České republice; Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Svaz českých a moravských výrobních družstev. Na aktivitách SOK se podílejí i jeho další členové jako Česká společnost pro jakost, Sdružení českých spotřebitelů a další organizace a firmy, které působí v oblasti kvality, zkušebnictví, výroby, služeb a vzdělávání na celém území ČR.

Mise:

Provádíme hodnocení firem, organizací a úřadů a jejich produktů (výrobků/služeb), abychom:

a) umožnili zákazníkům orientaci v nabídce produktů podle kvality

b) umožnili subjektům efektivní zviditelnění na trhu

c) podpořili kvalitu služeb ve veřejném sektoru

Svými aktivitami podporujeme zvyšování konkurenceschopnosti subjektů a kvality jejich produktů a zároveň přispíváme ke zvyšování celkové kvality života v ČR.

Vize:

Jsme přední a obecně uznávanou organizací v národním měřítku ve vývoji, rozšiřování a podpoře moderních metod a přístupů v oblasti oceňování firem, organizací a úřadů z hlediska jejich podnikatelské úspěšnosti, kvality produktů (výrobků/služeb), uspokojování zákazníků, občanů a společnosti. Jsme nedílnou součástí rozvoje těchto aktivit v ČR.

Za účelem naplňování mise a vize, rozvíjení a podpory podnikatelských aktivit působících v ČR s cílem podpořit produkci a prodej kvalitních výrobků a jejich export, poskytování kvalitních služeb a uspokojování potřeb zákazníka:

SOK realizuje programy Národní ceny kvality České republiky.

SOK realizuje Národní cenu za Společenskou odpovědnost organizací.

SOK realizuje program CZECH MADE pro ověřování kvality výrobků a služeb.

SOK se podílí na realizaci udělování značky kvality PRÁCE POSTIŽENÝCH

SOK poskytuje v oblasti kvality informační, poradenské a vzdělávací služby. Poradenské služby SOK poskytuje pouze v těch systémech managementu, které nekončí systémovou certifikací.

SOK spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi v České republice i s obdobnými organizacemi v zahraničí.

Partnerství:

Sdružení pro oceňování kvality aktivně spolupracuje na realizaci Národní politiky kvality (www.npj.cz) a na vládním Programu Česká kvalita na podporu prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb.

Přílohy:
(+)
 

Zainteresované strany:

logo-csjlogo-npk

Zasílání informací na email
Zadejte svůj email:

Víte že

Vláda ČR přijala usnesení k naplňování Národní politiky kvality

usneseni-2016-06-15

 

Záštitu nad 16. ročníkem programu Listopad - Měsíc kvality v České republice 2016 převzali:

2016-zastita 1 maly

2016-zastita 2 maly

2016-zastita 3 maly

2016-zastita 4 maly

2016-zastita 5 maly