Členové SOK

Členy Sdružení mohou být pouze právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky. Mají právo účastnit se jednání a rozhodování valné hromady a prostřednictvím svých zástupců se podílet na aktivitách Sdružení. Členové Sdružení jsou zakládající a ostatní.

Český svaz vědeckotechnických společností

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

www.csvts.cz 

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Ryšánek

 

TOQUM, s.r.o.

Rokycanova 12, 716 00 Ostrava - Radvanice

www.toqum.cz 

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Kunčický, CSc.

 

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1

www.scmvd.cz 

Kontaktní osoba:

Ing. Věra Řeháčková

 

MAG CONSULTING s.r.o.

Táboristská 1000/23, 130 87 Praha 3

www.magconsulting.cz 

Kontaktní osoba:

Mgr. Veronika Dlabalová

 

Polytechna Consulting, a.s.

Thámova 181/20, 186 00 Praha 8

www.polytechna.eu 

Kontaktní osoba:

Ing. Zuzana Bejó

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 - Vysočany

www.spcr.cz 

Kontaktní osoba:

   

Svaz zkušeben pro výstavbu

Pražská 16, 102 21 Praha 10

www.szv.cz 

Kontaktní osoba:

Ing. Libuše Futerová

 

Česká společnost pro jakost, o.s.

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

www.csq.cz 

Kontaktní osoba:

Ing. Elena Stibůrková

stiburkova @csq.cz 

Sdružení českých spotřebitelů

Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10

www.konzument.cz 

Kontaktní osoba:

Ing. Libor Dupal

 

Vysoká škola ekonomická

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

www.vse.cz 

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Plášková, CSc.

 

České vysoké učení technické

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6

www.cvut.cz 

Kontaktní osoba:

   

Svaz obchodu a cestovního ruchu

Těšnov 5, 110 00 Praha 1

www.socr.cz 

Kontaktní osoba:

Ing. at Ing. Pavel Mikoška, CSc.

 

Continental Automotive - industrie s.r.o. Jičín

Hradecká 1092, 506 01 Jičín

www.continental-corporation.com 

Kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Liška

 

Švamberk.com SE

Krasická 333/61, 796 01 Prostějov

www.svamberk.com 

Kontaktní osoba:

JUDr. Bohuslav Švamberk

 

 

   

 

Čestný předseda

Ing. Pavel Ryšánek

Ing. Vladimír Straka

Čestní členové:

Ing. Zuzana Bejó

Ing. Boris Dlouhý, CSc.

Ing. Ladislav Drážný, MBA

Ing. Jan Hnátek

Ing. Petr Kunčický, CSc.

Jana Kváčová

Ing. Josef Šenk, CSc.

Stanislav Švancar Dpt.

Ing. Daniel Toušek

Ing. Alena Plášková, CSc.

Přihlašovací formulář