Členové SOK

 

Členy Sdružení mohou být pouze právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky. Mají právo účastnit se jednání a rozhodování valné hromady a prostřednictvím svých zástupců se podílet na aktivitách Sdružení.

 

Členy Sdružení jsou:

Český svaz vědeckotechnických společností

TOQUM, s.r.o.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Polytechna Consulting, a.s.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz zkušeben pro výstavbu

Česká společnost pro jakost, o.s.

Sdružení českých spotřebitelů

Vysoká škola ekonomická

České vysoké učení technické

Svaz obchodu a cestovního ruchu

Continental Automotive - industrie s.r.o.

Švamberk.com SE

 

Čestní členové:

Ing. Zuzana Bejó

Ing. Boris Dlouhý, CSc.

Ing. Ladislav Drážný, MBA

Ing. Jan Hnátek

Ing. Petr Kunčický, CSc.

Jana Kváčová

Ing. Josef Šenk, CSc.

Stanislav Švancar Dpt.

Ing. Daniel Toušek

Ing. Alena Plášková, CSc.

 

Přihlašovací formulář