Kdo jsme

Sdružení pro oceňování kvality (dále též SOK) je nevládní a nezisková organizace. SOK, pod původním názvem Sdružení pro Cenu ČR za jakost, bylo založeno v roce 1993 jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu znění občanského zákoníku. V roce 2015 bylo transformováno na spolek.

Společným cílem všech členů SOK je podpora podnikání, rozvoj řemesel, obchodu a služeb a ochrana spotřebitele. Členy SOK jsou rozhodující podnikatelské svazy a sdružení působící v České republice (viz Členové). Na aktivitách SOK se podílejí i jeho další členové jako Česká společnost pro jakost, Sdružení českých spotřebitelů a další organizace a firmy, které působí v oblasti kvality, zkušebnictví, výroby, služeb a vzdělávání na celém území ČR.

Mise:

Provádíme hodnocení firem, organizací a úřadů a jejich produktů (výrobků/služeb), abychom:

a) umožnili zákazníkům orientaci v nabídce produktů podle kvality

b) umožnili subjektům efektivní zviditelnění na trhu

c) podpořili kvalitu služeb ve veřejném sektoru.

Svými aktivitami podporujeme zvyšování konkurenceschopnosti subjektů a kvality jejich produktů a zároveň přispíváme ke zvyšování celkové kvality života v ČR.

Vize:

Jsme přední a obecně uznávanou organizací v národním měřítku ve vývoji, rozšiřování a podpoře moderních metod a přístupů v oblasti oceňování organizací podnikatelského i veřejného sektoru z hlediska jejich podnikatelské úspěšnosti, kvality produktů (výrobků/služeb), uspokojování zákazníků, občanů a společnosti. Jsme nedílnou součástí rozvoje těchto aktivit v ČR.

Za účelem naplňování mise a vize, rozvíjení a podpory podnikatelských aktivit působících v ČR s cílem podpořit produkci a prodej kvalitních výrobků a jejich export, poskytování kvalitních služeb a uspokojování potřeb zákazníka:

SOK realizuje programy Národní ceny kvality České republiky.

SOK realizuje Národní cenu České republiky za Společenskou odpovědnost organizací a udržitelný rozvoj.

SOK realizuje program CZECH MADE pro ověřování kvality výrobků a služeb.

SOK se podílí na realizaci udělování značky kvality PRÁCE POSTIŽENÝCH.

SOK se podílí na realizaci DIAMANTOVÉ LIGY KVALITY.

SOK poskytuje v oblasti kvality informační, poradenské a vzdělávací služby. Poradenské služby SOK poskytuje pouze v těch systémech managementu, které nekončí systémovou certifikací.

SOK spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi v České republice i s obdobnými organizacemi v zahraničí.

Jednací řád SOK - od 2015____.pdf 41 Kb

Stanovy 2015 176 Kb