Zavedení systému řízení společenské odpovědnosti v organizaci jak začít a jak pokračovat - 1. část

Prvky společenské odpovědnosti (etika, ohled na životní prostředí a péče o lidi venku i uvnitř) jsou přítomny v každé firmě, rozdílná je míra, s jakou jsou realizovány a také to, jak jsou komunikovány. Pokud firma ví, kdo je (má tedy stanovené vize, hodnoty a cíle) může se posouvat dál. Společenská odpovědnost nemusí být finančně náročná, je to jeden z častých mýtů. Jak tedy začít?

1. Rozhodneme se

Společenská odpovědnost je a vždycky musí být dobrovolná. A je na nás, jestli je pro nás důležitější „tady a teď“, nebo chceme jít cestou udržitelného rozvoje. Bez tohoto rozhodnutí a bez následné podpory vedení se nelze pohnout dál.

2. Zvolíme cestu

V praxi existují prakticky tři přístupy ke společenské odpovědnosti.

a) intuitivní – neřízený přístup, který vychází např. ze zapáleného šéfa, který přichází s nápady, přihlašuje firmu do různých akcí, když někdo potřebuje peníze, tak je daruje.

b) řízení dle normy – jedná se o přístup, kdy je inspirací či předlohou nějaký standard (např. obecná „kuchařka“ ISO 26000, česká technická norma ČSN 01 0391, standard sítě IQnet SR 10, reportovací standard GRI); v praxi to znamená, že aktivity probíhají plánovaně, řízeně, jsou sledovány, vyhodnocovány a zlepšovány.

c) systém řízení společenské odpovědnosti je certifikován dle standardu - česká technická norma ČSN 01 0391, standard sítě IQnet SR 10 – jedná se přístup b) dokonaný o posouzení třetí nezávislou stranou a udělení certifikace.

3. Určíme lidi, přidělíme zdroje

Je třeba mít někoho, kdo se „tomu“ bude věnovat. Dle velikosti firmy to může být částečný úvazek, součást pracovní náplně, nebo multidisciplinární tým, ve kterém má každý na starost něco jiného. Vždy je ale potřeba mít stěžejní osobu, tzv. představitele vedení. Měla by to být osoba, která má přístup k vedení, účastní se porad, má přístup ke zdrojům (v první fázi hlavně informačním). Tato osoba pak jde stanovenou cestou. Ale lidé nestačí – je třeba mít vyčleněny peníze, přístup k informacím a čas.

4. Zhodnotíme, co už děláme

Základem společensky odpovědné firmy je odpovědný občan. Pokud je mi vlastní morálka, etika, starost o druhé, péče o růst ostatních i můj, automaticky se tento postoj promítne do podnikání. Spousta firem ani neví, že společensky odpovědné jsou. Uvnitř je totiž někdo, komu je to přirozené – ať už je to zapálený šéf, nebo angažovaný zaměstnanec, který vždy strhne ostatní. Nutným a logickým krokem tedy je, zjistit, co z toho, co už děláme, patří do společenské odpovědnosti.

Pokračování článku v září 2016

Autor: Mgr. Zdenka Vymětalová, členka pracovní skupiny 3 Sekce kvality HK ČR

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/sekce-a-pracovni-skupiny/sekce-kvality/aktuality-1/zavedeni-systemu-rizeni-spolecenske-odpovednosti-v-organizaci-jak-zacit-a-jak-pokracovat-1-cast.aspx