„Bílá vrána, která se pro to zapálí, ta lidi strhne!“

i 2NZmDkF XL

Poprvé jsme se setkaly na Slavnostním předávání Národních cen kvality na Pražském hradě, kde přebírala prestižní ocenění Cena Anežky Žaludové. Přesně o týden později  - v sídle CQS a nad šálkem kávy - se Marie Šebestová rozpovídala leadershipu, zavádění kvality do organizace i muži, který jí změnil doslova celý život.

Ing. Marie Šebestová získala Cenu Anežky Žaludové za své dlouholeté, odborné a inovativní působení v oblasti kvality a zkušebnictví, řadí se mezi přední experty odborné veřejnosti. Vyzkoušela si nejen pozici hodnotitelky a lektorky, ale také výkonné manažerky CQS (10 let) a reprezentantky ČR v aktivitách IQNetu. Výčet jejích aktivit a zkušeností je ohromující. Při rozhovoru s Marií Šebestovou ale není profesní životopis tím hlavním, co vás zaujme.  Nadchnete se pro její vášeň, odhodlání, radost a energii, s jakými o své práci hovoří. A právě tyto čtyři vlastnosti jsou dle jejího názoru pro manažery organizací, které se chtějí zlepšovat, klíčové.

Číst dále

Kvalita je životním stylem našeho století

Mezi výrazné téma našich článků a rozhovorů patří kvalita. Ve všech rozmanitých souvislostech. Rozhovorem s Ing. Alenou Pláškovou, CSc., předsedkyní představenstva Sdružení pro oceňování kvality, z.s., se k němu vracíme v souvislosti s udělováním ocenění na Pražském hradě loni v listopadu v programech Rady kvality ČR. Alena Plášková, žena výjimečných znalostí a aktivit týkajících se kvality, byla poctěna Cenou Anežky Žaludové.

Číst dále

Kvalita psaná ženským srdcem

Kvalitu promítáme do svých životů, aniž si to často uvědomujeme. Jsme jako spotřebitelé nároční, hlavně na ty druhé, a požadujeme všechno nej nej. Je to správné, ale jak praví moudří, člověk by měl začít nejprve sám u sebe, třeba záludnou otázkou: Co jsem pro to a pro to udělal já? Zní to školometsky, přesto i taková otázka má význam. Přenese-li se do praxe firem a organizací, stane se pobídkou, inspirací, nápadem. A pak, v jeden listopadový večer na Pražském hradě může být odpověď na prostou otázku završena oceněním, které má přesah nejen do excelu, účetní záverky, exportu.

Číst dále

Zavedení systému řízení společenské odpovědnosti v organizaci jak začít a jak pokračovat - 1. část

Prvky společenské odpovědnosti (etika, ohled na životní prostředí a péče o lidi venku i uvnitř) jsou přítomny v každé firmě, rozdílná je míra, s jakou jsou realizovány a také to, jak jsou komunikovány. Pokud firma ví, kdo je (má tedy stanovené vize, hodnoty a cíle) může se posouvat dál. Společenská odpovědnost nemusí být finančně náročná, je to jeden z častých mýtů. Jak tedy začít?

Číst dále