PROGRAM START PLUS

Tomáš Baťa kdysi řekl: „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“  Jednou z možností, jak v dnešní době obstát v těžkém konkurenčním boji, je nastolit cestu postupného zlepšování, nebo-li cestu k excelenci. Co to znamená? Začít se na svoji organizaci dívat prostřednictvím Modelu excelence EFQM.

Systematické a pravidelné porovnávání činností organizace s Modelem excelence EFQM je nástrojem k neustálému zlepšování výkonnosti ve všech činnostech organizace. Sebehodnocením a následným externím hodnocením získá organizace PŘEHLED o stavu, včetně hodnocení, a následné nastavení postupného a systematického zlepšování.

Excelentním nástrojem, jak začít se systematickým zlepšováním, je využít sebehodnocení podle programu START PLUS. Střední program na cestě k excelenci  je určen pro organizace veřejného i podnikatelského sektoru, bez ohledu na velikost, oblast působení či počet zaměstnanců.

Harmonogram programu START je následující:

 • Přihláška
 • Smlouva o spolupráci
 • Zaplacení registračního poplatku
 • Vyplnění Podkladové zprávy – zjednodušená, dotazníková forma
 • Zaplacení poplatku za hodnocení
 • Externí hodnocení
 • Vyhodnocení
 • Zpětná zpráva
 • Předání ocenění

VÝHODY programu START PLUS:

 • Podporuje týmovou spolupráci v rámci organizace.
 • Slouží jako motivace pro další zlepšování v rámci organizace, tzv. rozvoj kultury excelence.
 • Externí a nezávislá identifikace silných stránek a oblastí pro zlepšování v rámci zpětné zprávy.
 • Diplom a ocenění udělované v rámci Listopadu – Měsíce kvality ČR ve Španělském sále Pražského hradu.

Základním dokumentem k programu START PLUS je Statut, ve kterém jsou k dispozici veškeré informace.