Program START EUROPE

Neustále hledáme a motivujeme organizace podnikatelského i veřejného sektoru k využívání nástrojů moderního řízení. V dnešní době, plné ekonomických zvratů, představuje sebehodnocení de facto jedinou cestu jak zvýšit výkonnost organizací, jako celku. Jednou z možných cest je realizovat sebehodnocení, nejlépe podle Modelu excelence EFQM a na základě Akčního plánu zlepšování realizovat projekty ke zvýšení výkonnosti organizace.

Jednou z možností je program START EUROPE, kde se uchazeči naučí provádět systematické sebehodnocení za pomoci jednoduchých nástrojů (např. programu START, dotazníku EFQM) a vůči Modelu excelence EFQM provedou identifikaci silných stránek a oblastí pro zlepšování. Na základě sebehodnocení, pak realizují 3 projekty. Posléze mají organizace 6 – 8 měsíců na realizaci projektů. Následný posun organizace se projeví při dalším kole sebehodnocení.

Základním dokumentem k programu je Statut – základní řídící dokument NCK ČR – program START EUROPE.

Harmonogram programu je následující:

 • Přihláška
 • Smlouva o spolupráci
 • Zaplacení registračního poplatku
 • Vyplnění Akčního plánu zlepšování – I. – navržení projektů
 • Zaplacení poplatku za hodnocení
 • Vyplnění Akčního plánu zlepšování – II. realizace projektů
 • Externí validace – tj. externí zhodnocení realizace stavu projektů
 • Vyhodnocení
 • Zpětná zpráva
 • Předání ocenění

Úspěšným uchazečům je předán národní a mezinárodní ocenění EFQM.

Poplatky:

 • Registrační poplatek: 10.000,- Kč
 • Hodnocení: 35.000,- Kč