PROGRAM START

Program START představuje nejjednodušší variantu z programů Národní ceny kvality ČR. Je určen všem, kteří dosud nemají dostatečné zkušenosti se sebehodnocením, stojí na STARTovací čáře a chtějí se naučit sebehodnotit podle devítikriteriálního Modelu excelence EFQM.

Do programu START se mohou přihlásit organizace kdykoliv v průběhu roku. Je určen pro organizace veřejného i podnikatelského sektoru, bez ohledu na velikost, oblast působení či počet zaměstnanců.

Harmonogram programu START je následující:

 • Přihláška
 • Smlouva o spolupráci
 • Zaplacení registračního poplatku
 • Vyplnění Dotazníku o excelenci
 • Zaplacení poplatku za hodnocení
 • Externí ověření
 • Vyhodnocení
 • Zpětná zpráva – dotazník o ověření
 • Předání ocenění

VÝHODY programu START:

 • Podporuje týmovou spolupráci v rámci organizace.
 • Je jednoduchý a postupně Vás učí principy TQM a sebehodnocení.
 • Slouží jako motivace pro další zlepšování v rámci organizaci, tzv. rozvoj kultury excelence.
 • Externí a nezávislá identifikace silných stránek a oblastí pro zlepšování v rámci manažerského shrnutí (Zpětné zprávy).
 • Diplom a ocenění programu START.

Základním dokumentem k programu START je Statut, ve kterém jsou k dispozici veškeré informace.