PROGRAM EXCELENCE

„Excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti a splňují nebo překračují očekávání všech svých zainteresovaných stran.“

Nejvyšší program Excelence plně reflektuje Model excelence EFQM, který v současné době patří k nejpropracovanějším přístupům měření výkonnosti organizací. Co to znamená? Začít se na organizaci dívat prostřednictvím Modelu excelence EFQM, který umožňuje organizacím nastavit vhodný manažerský rámec s velkým aspektem na vize a strategie organizací. Následné systematické a pravidelné porovnávání činností organizace s Modelem excelence EFQM je nástrojem k neustálému zlepšování výkonnosti ve všech činnostech organizace. Sebehodnocením a následným hodnocením organizace získá organizace PŘEHLED o stavu, včetně hodnocení, a následné nastavení postupného a systematického zlepšování.

Excelentním nástrojem, jak začít se systematickým zlepšováním, je využít sebehodnocení podle programu EXCELENCE. Je určen pro organizace veřejného i podnikatelského sektoru, bez ohledu na velikost, oblast působení či počet zaměstnanců.

Harmonogram programu je následující:

 • Přihláška
 • Smlouva o spolupráci
 • Zaplacení registračního poplatku
 • Vyplnění Podkladové zprávy – zjednodušená, dotazníková forma
 • Zaplacení poplatku za hodnocení
 • Externí hodnocení
 • Vyhodnocení
 • Zpětná zpráva
 • Předání ocenění

VÝHODY programu EXCELENCE

 • Úspěšný účastník obdrží národní i mezinárodní ocenění.
 • Podporuje týmovou spolupráci v rámci organizace.
 • Slouží jako motivace pro další zlepšování v rámci organizaci, tzv. rozvoj kultury excelence.
 • Externí a nezávislá identifikace silných stránek a oblastí pro zlepšování v rámci zpětné zprávy.
 • Diplom a ocenění udělované v rámci Listopadu – Měsíce kvality ČR ve Španělském sále Pražského hradu.

Základním dokumentem k programu EXCELENCE je Statut, ve kterém jsou k dispozici veškeré informace.