Program CAF

Na zvýšenou potřebu sledovat a řídit kvalitu nejen v podnikatelském, ale i ve veřejném sektoru reagovala Rada kvality ČR tím, že od roku 2003 každoročně vypisovala a aktivně podporovala projekty podpory kvality ve veřejném sektoru. Přesto o programy Národní ceny kvality nebyl ze strany veřejného sektoru velký zájem, převažoval názor, že Národní cena kvality ČR je záležitostí sektoru podnikatelského. Proto Rada kvality ČR rozhodla, že počínaje rokem 2006 vyhlásí programy Národní ceny kvality ČR samostatně i pro veřejný sektor. Rada kvality ČR předkládá tímto statutem organizacím veřejného sektoru jeden z možných návodů, jak zahájit cestu trvalého zlepšování všech svých činností a procesů.

Jako osvědčená a hojně využívaná se v podmínkách EU ukazuje cesta využití programu CAF (Common Assessment Framework) pro organizace veřejného sektoru, který dává při kvalifikované aplikaci dobrou možnost podívat se na organizaci „zevnitř“, najít silné stránky a oblasti pro zlepšování. Program CAF je metoda, jak poznat sama sebe. Víme-li, „kde nás bota tlačí“, lze jeho prostřednictvím propojovat různé nástroje používané pro řízení kvality a usnadnit benchmarking/benchlearning mezi jednotlivými organizacemi veřejného sektoru.

Program CAF je nástroj TQM inspirovaný modelem excelence EFQM. Je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou správu. Z jejich pověření byl vyvinut Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA) a určen především pro organizace veřejné správy.

Rada kvality ČR vydala od roku 2003 nejen českou verzi CAF 2002, ale připravila i specifická vydání pro organizace územní veřejné správy, ústřední státní správy a dozorových a regulačních úřadů. Počátkem roku 2007 byla vydána verze CAF 2006 a zároveň i verze 2006 pro školy. Ke konci roku 2009 byla ve spolupráci s MV ČR vydána aktualizovaná verze základní příručky vydané EIPA v roce 2006 – CAF CZ 2009.

Poslední verze programu CAF, tzv. CAF 2013 byla představena v roce 2012 v Oslu na mezinárodní konferenci uživatelů CAF. Na jaře 2013 byl vydán český překlad jako 56. publikace Národního střediska podpory kvality. Zájem o uvedené publikace ukazuje, že CAF je univerzální nástroj vhodný pro jakoukoli organizaci veřejného sektoru.

Největším přínosem programu CAF je Sebehodnotící zpráva, která má podobu prázdného formuláře, do kterého uchazeč doplní podkladové informace pro hodnocení. Výstupem hodnocení je zpětná vazba pro uchazeče, tedy Zpětná zpráva včetně silnách stránek, oblastí pro zlepšování a bodového hodnocení.