Národní cena kvality ČR

1990 • Na půdě České společnosti pro jakost probíhaly první diskuse o realizaci myšlenky Ceny ČR za jakost.

1993 • Vznik Sdružení pro Cenu ČR za jakost. Hlavním cílem byla příprava realizace Ceny ČR za jakost (nyní Národní cena kvality ČR). První program Ceny ČR za jakost vycházel z principů americké Národní ceny Malcolma Baldrige za kvalitu a Evropské ceny za kvalitu (Model excelence EFQM).

1994 • Dne 28. 11. 1994 se konala první tisková konference za účasti Karla Dyby (Ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj), Pavla Ryšánka a Jana Hnátka (ČSJ). Zakládající organizace: Rada kvality ČR - Národní informační středisko podpory kvality (NIS-PK), Česká společnost pro jakost (ČSJ) a Sdružení pro oceňování kvality (SOK).

1995 • První předávání Ceny ČR za jakost za účasti politické reprezentace proběhlo v únoru v paláci na Žofíně.

1996 • Počátek tradice předávání Ceny ČR za jakost v listopadu v rámci Evropského týdne kvality.

1998 • Cena ČR za jakost byla plně harmonizována s Evropskou cenou za kvalitu podle Modelu excelence EFQM.

2000 • Přijetí usnesení vlády ČR č. 806/2001 Sb. o Národní ceně ČR za jakost (pdf).V letech 2002 - 2005 Cenu ČR za jakost vždy předávali předsedové vlády (Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Jiří Paroubek).

2006 • Do Národní ceny ČR za jakost byl nově zařazen program CAF (Common Assessment Framework) převzatý od Evropského institutu pro veřejnou správu (EIPA), který je určen pro organizace veřejné správy a samosprávy.

2007-2008 • Národní cena kvality ČR - dochází ke změně názvu, kdy pojem "jakost" je nahrazen slovem "kvalita". Národní cena kvality ČR byla rozšířena o program START a START PLUS.

2010 • EFQM provádí každoroční úpravy Modelu excelence EFQM a tyto úpravy jsou vždy přeneseny i do nejvyššího programu Excelence. Základní struktura programu se však nemění (devět kritérií - z toho 5 předpokladových a 4 výsledková).

2011 • Každoročně vydávána Publikace vítězů a přehled dalších ocenění.

2013 • program Excelence je plně harmonizován s evropským oceněním Recognised for Excellence. Úspěšní uchazeči obdrží národní i mezinárodní ocenění od EFQM.

2014 • Národní cena kvality ČR oslavila 20 let své existence. Slavnostní předávání Národní ceny kvality ČR stále probíhá ve Španělském sále Pražského hradu v Listopadu v měsíci kvality. 

Nejprestižnější ocenění, Národní cenu kvality ČR, obdrželo 55 organizací (z toho 16 organizací veřejného sektoru a 7 organizací za CAF). Národní ceny kvality ČR se za 20 let své existence zúčastnilo více než 160 organizací. Jednotlivé vítěze naleznete v síni slávy

2015 • Programy Národní ceny kvality ČR se rozšířily o další program - START EUROPE, který je založen na projektech neustálého zlepšování. Program START EUROPE je plně harmonizován s Committed to Excellence a úspěšní uchazeči obdrží národní i mezinárodní ocenění EFQM.

2016 • Poprvé za 22 let existence Globální soutěže EFQM za excelenci byla oceněna česká organizace Ahold Czech republic, a.s. v Italském Miláně (4. 10. 2016)

  cesta k excelenci 11 cesta k excelenci 21