Národní cena ČR za společenskou odpovědnost & udržitelný rozvoj

Doba, kdy společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj byla výjimečností a novinkou je nenávratně pryč. I když jsou stále pojmy CSR a udržitelný rozvoj spojeny s dobrovolností, organizace, která když v tomto duchu nekoná, tak ztrácí konkurenční výhodu. Musíme si uvědomit, že přitom již nejde jen o konkurenční výhodu. V sázce je mnohem více - od zvyšování efektivity práce, ochrany životního prostředí, snižování a efektivita nákladů a budování kladných vztahů na pracovišti, až k samotnému přijímání organizace veřejností, zejména v rámci komunity. Je tedy patrné, že téma společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje je skutečně důležité a velmi aktuální.

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se nepřetržitě uděluje od roku 2009. Do roku 2016 jsme hodnotili podle vlastní metodiky KORP. Od roku 2016 využíváme k hodnocení mezinárodní model „Committed to Sustainability“ vytvořený EFQM a UN Global Compact. Hodnocení je postaveno na 10 základních principech UN Global Compact a v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Je tedy plně kompatibilní se světovými standardy a v případě úspěchu obdrží účastník národní i mezinárodní ocenění.

Harmonogram programu je následující:

 • Přihláška
 • Smlouva o spolupráci
 • Zaplacení registračního poplatku
 • Vyplnění Podkladové zprávy
 • Zaplacení poplatku za hodnocení
 • Externí hodnocení
 • Vyhodnocení
 • Zpětná zpráva
 • Předání ocenění


VÝHODY Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

 • Úspěšný účastník obdrží národní i mezinárodní ocenění.
 • Podporuje týmovou spolupráci v rámci organizace.
 • Slouží jako motivace pro další zlepšování v rámci organizace, tzv. rozvoj kultury excelence.
 • Externí a nezávislá identifikace silných stránek a oblastí pro zlepšování v rámci zpětné zprávy.
 • Diplom a ocenění udělované v rámci Listopadu – Měsíce kvality ČR ve Španělském sále Pražského hradu.

Základním dokumentem k Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj je Statut, ve kterém jsou k dispozici veškeré informace.