Národní ceny

narodni cena kvality cr

Národní cena kvality ČR

Jedinečná a unikátní soutěž v České republice s dlouhodobou tradicí (od roku 1994). Základem je Model excelence EFQM (TQM přístup – Total Quality Management), který je rozpracován dle náročnosti do 5 programů – START, START PLUS, START EUROPE, CAF a EXCELENCE. Národní cena kvality ČR je určena pro veřejný a podnikatelský sektor, bez ohledu na velikost, obor a zaměření organizací. Hodnocení je ověřeno třetí nezávislou stranou (hodnotiteli). Proces Ceny je roční. Vyhlašuje se vždy v listopadu daného roku a slavnostní předávání probíhá ve Španělském sále Pražského hradu. Nejlepší organizace se mohou přihlásit do Evropské ceny za kvalitu (EFQM).

nc r spolecenska odpovednost udrzitelnost

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj je v ČR udělována od roku 2009. Jedinečná cena, která je založena na evropském modelu „Committed to Sustainability“, podle EFQM, který je systémově zaměřen na 4 oblasti - People, Planet, Profit a Products. Hodnotící schéma je postaveno na 10 základních principech UN Global Compact a respektuje rovněž cíle udržitelného rozvoje (Sustainalble Development Goals - SDGs) přijaté OSN v roce 2015 (Agenda 2030). Uchazeč o hodnocení v NC CSR & UR získá nezávislou zpětnou vazbu o stavu udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti své organizace. V případě, že uspěje, obdrží organizace mezinárodní ocenění C2S od EFQM.