Sdružení pro oceňování kvality

Aktivity pro podporu rozvoje organizací a firem působících v České republice

Cena hejtmana PDF 

Úkolem Rady kvality ČR je podpora aktivit v oblasti kvality a společenské odpovědnosti.

Vláda ČR schválila v usnesení č. 199 ze dne 2. dubna 2014 strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR. Rada kvality ČR se v  návaznosti na akční plán podílí na podpoře a koordinaci konceptu CSR v ČR mimo jiné i realizací Národní ceny ČR za CSR a Cenou hejtmana za společenskou odpovědnost. Jedním z úkolů Rady kvality ČR, vyplývajících z tohoto dokumentu, je podpora CSR aktivit, především malých a středních podniků a organizací veřejného sektoru.

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Cenu hejtmana realizuje Rada kvality ČR od roku 2009, kdy byl v Moravskoslezském kraji vyhlášen první ročník. Snahou bylo informovat organizace a širokou veřejnost o problematice CSR jako takové a podpořit úsilí především malých a středních podniků a organizací veřejné správy, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají.

Cena hejtmana je určena jak organizacím podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol a obcí. Cenu hejtmana realizuje Rada kvality ČR ve spolupráci s hejtmanem a krajským úřadem příslušného kraje pro daný rok. Předpokládá se i spolupráce s dalšími regionálními organizacemi včetně Hospodářských komor.

Cenu vyhlašuje Krajský úřad, uchazeči vyplňují jednoduchý sebehodnotící dotazník. Hodnocení provádějí vyškolení hodnotitelé Sdružení pro oceňování kvality (pětibodová stupnice) Konečné pořadí stanoví Hodnotitelská komise, ve které jsou vedle zástupců kraje i zástupci Rady kvality ČR.

V roce 2015 Cenu hejtmana vyhlašuje také Plzeňský kraj, Kraj Vysočina a Ústecký kraj.

Přílohy:
(+) Statut
 

Zainteresované strany:

logo-csjlogo-npk

Zasílání informací na email
Zadejte svůj email:

Víte že

Vláda ČR přijala usnesení k naplňování Národní politiky kvality

usneseni-2016-06-15

 

Záštitu nad 16. ročníkem programu Listopad - Měsíc kvality v České republice 2016 převzali:

2016-zastita 1 maly

2016-zastita 2 maly

2016-zastita 3 maly

2016-zastita 4 maly

2016-zastita 5 maly