Sdružení pro oceňování kvality

Aktivity pro podporu rozvoje organizací a firem působících v České republice

Uchazeči PDF 

sekce4

Vládní program Národní ceny kvality ČR (NCK ČR) je zaměřen na oceňování organizací, které dosahují excelentních výsledků. Vedle prokazování správných praxí a výjimečných výsledků za aplikaci Modelu excelence EFQM a CAF byl program rozšířen i o Národní cenu za společenskou odpovědnost (NC ČR CSR). Jedná se o výzvu pro organizace, které nad rámec stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé, ale i pro jejich zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost.

"Společenská odpovědnost = klíč k udržitelnému úspěchu"

logo-csrNC ČR CSR se zabývá systémem managementu společenské odpovědnosti v celém rozsahu činnosti organizace (komplexnost řešení aspektů CSR v oblasti ekonomické, environmentální i sociální odpovědnosti).

Základem hodnocení v NC ČR CSR je česká metoda KORP, která je know-how Rady kvality ČR, ale využívá zkušenosti z mezinárodně ověřených systémů GRI, Modelu excelence EFQM a CAF. I zde platí zásada, že jsou hodnoceny jak předpoklady, tak i výsledky.

Aplikací CSR získává organizace nástroj, který umožňuje trvalé zlepšování v oblasti ekonomické, environmentální a sociální. Základem metody KORP je vlastní sebehodnocení, dále vyškolení hodnotitelé hodnotí úroveň CSR systému v řízení firmy.

Přidanou hodnotou a zpětnou vazbou pro klienta je získání nezávislé zpětné vazby v podobě silných stránek a oblastí pro zlepšování, které jsou důležitým aspektem pro další ZLEPŠOVÁNÍ a SEBEHODNOCENÍ organizace.

Přílohy:
(+) Diplomy
(+) Poplatky
(+) Přihláška
(+) Statut
 

Zainteresované strany:

logo-csjlogo-npk

Zasílání informací na email
Zadejte svůj email:

Víte že

Vláda ČR přijala usnesení k naplňování Národní politiky kvality

usneseni-2016-06-15

 

Záštitu nad 16. ročníkem programu Listopad - Měsíc kvality v České republice 2016 převzali:

2016-zastita 1 maly

2016-zastita 2 maly

2016-zastita 3 maly

2016-zastita 4 maly

2016-zastita 5 maly