Služby

Systém ověřování kvality služeb

Poskytujete-li kvalitní služby a chcete svým zákazníkům tuto kvalitu potvrdit získáním značky CZECH MADE, doporučujeme vám tento postup:

1.   Pečlivě prostudujte „Regulativ pro služby“ (.pdf), ve kterém jsou uvedeny podmínky a postup procesu ověřování kvality služeb a přehled poplatků

2.   Vytiskněte formulář „ Žádost o propůjčení značky“ (.doc, .pdf).

3.    Vytiskněte formulář „Dotazník“ (.doc, .pdf). Dotazník slouží jako informační materiál pro odbornou komisi, kde uvedete podrobnější údaje o poskytované službě.

Všechny výše uvedené formuláře nám vyplněné zašlete poštou.

Připojte k nim podle vlastního uvážení propagační a informační materiály (prospekty, katalogy, nabídkové listy, ceníky apod.), které poslouží k lepšímu dokreslení image Vaší firmy, její úrovni a jejího postavení na trhu.

Vaše žádost bude následně projednána v Řídící radě pro služby, která rozhodne o jejím přijetí. O výsledku rozhodnutí rady budete písemně informováni.

V případě přijetí služby k hodnocení v systému CZECH MADE, obdržíte fakturu na úhradu registračního poplatku a smlouvu o ověření kvality služby. Po zaplacení a potvrzení smlouvy obdržíte směrnici a doložku, podle které bude hodnocení postupovat.

 

Seznam platných licencí CZECH MADE - služby