Úvodní informace a Program Česká kvalita

 

Rádi byste jednoduše a efektivně komunikovali k zákazníkovi kvalitu svých výrobků a služeb?

Víte, že Vaše výrobky poskytují uživateli větší přidanou hodnotu než výrobky Vašich konkurentů?

Zakládáte si na jedinečnosti svých služeb?

Potřebujete se na trhu jednoznačně odlišit a hledáte způsob jak?

Značka CZECH MADE Vám v tom může pomoci!

 

Značka CZECH MADE je nejstarší značkou kvality na českém trhu, která je udělována Výrobkům (od roku 1993) a Službám (od roku 1995). V roce 2002 byla přijata do programu Česká kvalita – Programu podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, garantovaného vládou ČR. Podstatou programu Česká kvalita je existence jednotného systému značek, kterými jsou označeny produkty nabízené na českém trhu. Ve svých zásadách vychází z obdobného jednotného systému značek kvality, který v Německu úspěšně funguje již řadu let.

 

Značka CZECH MADE vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Poskytuje spotřebiteli jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek nebo službu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných organizací, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů, chtějí poskytovat zákazníkům vysokou přidanou hodnotu, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby a zajištění služeb.

 

Cílem značky je ukázat spotřebiteli, že CZECH MADE není CZECH ŠMEJD.

 

Značka CZECH MADE je nejenom prestižním oceněním, ale především dokládá maximální péči výrobce či poskytovatele služby o jakost produktu. Díky prokazatelnému ověřování a hodnocení třetí nezávislou stranou (akreditovanou zkušebnou, laboratoří, certifikačním nebo inspekčním orgánem) je zajištěna objektivnost, transparentnost a validnost ocenění.  

 

O značku CZECH MADE se mohou ucházet organizace bez ohledu na svou velikost či obor působení – potenciál značky je tedy velmi široký!

 

Průzkumy mezi spotřebiteli v posledních letech ukazují, že značka CZECH MADE je v povědomí spotřebitelů pevně zakotvena.

 

Výzkum AMSP ČR

Zdroj: Výsledky 18. průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR "Značky kvality a jejich vnímání spotřebiteli a podnikateli"

 

„Značka CZECH MADE má zvuk, dobře se vžila do povědomí firem i spotřebitelů.“

Eva Brixi, šéfredaktorka měsíčníku PROSPERITA

 

Zkušenosti úspěšných uchazečů a držitelů ocenění značkou CZECH MADE pro Výrobky či Služby ukazují, že největší přínos vidí organizace především v:

  • nadmíru pozitivním dopadu na image produktu a dobré jméno firmy,
  • přitažlivém způsobu propagace produktu či služby (nového či stálého),
  • kladnou zákaznickou odezvu na ocenění výrobku či služby značkou CZECH MADE,
  • zvyšování prodeje a podílu na trhu,
  • zvyšování důvěryhodnosti a konkurenceschopnosti.

 

MÁTE I VY ZÁJEM UCHÁZET SE O OCENĚNÍ ZNAČKOU CZECH MADE?

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT A MY VÁM K JEHO ZÍSKÁNÍ RÁDI POMŮŽEME!

ZNÁTE ORGANIZACI, KTERÁ BY SE DLE VAŠEHO SPOTŘEBITELSKÉHO MÍNĚNÍ MĚLA O ZNAČKU CZECH MADE UCHÁZET?

DOPORUČTE NÁM JI!