Úvodní informace a Program Česká kvalita

V roce 2002 byla značka CZECH MADE přijata jako jedna z prvních značek kvality do Programu Česká kvalita – Program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, který byl přijat usnesením vlády ČR č. 685 ze dne 26.6.2002. Tímto přijetím byla potvrzena nezávislost a důvěryhodnost značky CZECH MADE.

Program Česká kvalita je program garantovaný vládou ČR na podporu prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Funguje již od roku 2002. Jeho podstatou je existence jednotného systému značek, a to buď již existujících, nebo nově vznikajících, kterými jsou označeny produkty (výrobky nebo služby) nabízené na českém trhu. Tento program ve svých zásadách vychází z obdobného jednotného systému značek kvality, který v Německu úspěšně funguje již řadu let.

Tento program má smysl jak pro výrobce, tak i pro spotřebitele. Vznik programu Česká kvalita vyšel z potřeby upozornit na značky ověřené kvality výrobků a služeb, se kterými se spotřebitel na trhu setkává, a zároveň je i odlišit od značek ostatních, které mnohdy z hlediska kvality postrádají jakýkoliv význam.

A jak je tento program přínosný pro podnikání? Obecně lze říci, že tento program umožňuje výrobci dokladovat péči o jakost svého produktu. Program totiž zahrnuje pouze značky, jejichž kvalita je prokazatelně ověřována třetí nezávislou stranou (akreditovanou zkušebnou, laboratoří, certifikačním nebo inspekčním orgánem).

Z výsledků nedávného marketingového výzkumu vyplývá, že výrobci vstupují do tohoto programu především za účelem hledání konkurenční výhody, zvýšení prestiže a možnosti propagace firmy, zlepšení celkové image společnosti a stability kvality produktu, či dlouhodobého zvyšování tržního podílu produktu.

Značka CZECH MADE se uděluje pro výrobky v rámci nejrůznějších odvětví průmyslu, tak i pro služby. Její potenciál je velmi široký, ucházejte se o ni i vy!