Sdružení pro oceňování kvality

Aktivity pro podporu rozvoje organizací a firem působících v České republice

PDF 

Vážení přátelé,

srdečně Vás vítám na internetových stránkách Sdružení pro oceňování kvality a předem děkuji za Váš zájem o produkty v oblasti systémů managementu kvality a značek kvality. Přístup a pojem ke kvalitě se za poslední desítky let výrazně změnil. Zatímco v minulém století představovala kvalita pro management pouze akceptovatelnou nutnost, tak naopak v dnešní době představuje nedílnou součást života manažerů, působení moderních organizací na trzích a v neposlední řadě i nás všech, jenž pracujeme, nakupujeme a spotřebováváme. Společensko-ekonomický vývoj, zvyšování nároků všech zainteresovaných stran (vlastníků, zákazníků, zaměstnanců), zvyšováním produktivity a efektivity s ohledem na komunitu, zlepšováním procesů a dělat věci hned a napoprvé se stala konstantou našeho každodenního života, ať se nám to líbí nebo ne. Základním posláním Sdružení je prostřednictvím svých produktů šířit myšlenky kvality a moderní nástroje řízení na území České republiky.

Národní cena kvality České republiky – je udělována nepřetržitě od roku 1995 a představuje nejpropracovanější a nejsofistikovanější systém externího hodnocení organizací (podnikatelského i veřejného sektoru). Jednotlivé programy (START, START PLUS, START EUROPE, CAF a EXCELENCE) vychází z Modelu excelence EFQM, který představuje TQM přístup (Total Quality Management), tedy celkové zlepšování organizací na základě sebehodnocení.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj – je udělována od roku 2009 a oceňuje organizace v rámci společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Novinkou roku 2016 je změna modelu hodnocení a získání mezinárodního ocenění Committed to Sustainability.

Nejznámější česká značka CZECH MADE je udělována za konkrétní výrobky a služby. Známka Czech Made v rámci Programu Česká kvalita dává spotřebitelům jistotu skvělé kvality zakoupeného zboží, korektní dodávky služeb a seriózního chování oceněné české firmy.

Značku PRÁCE POSTIŽENÝCH uděluje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jde o jedinečný projekt hodnocení, který vytváří systém, podmínky a možnosti pro označování služeb a výrobků, které zdravotně postižené osoby skutečně a prokazatelně vyrobily, kompletovaly, nebo balily, a to ochrannou značkou “Práce postižených“.

Novinkou roku 2016 je soutěž DIAMANTOVÁ LIGA KVALITY, kterou organizujeme v úzké spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Soutěž podporuje zvyšování kvality maloobchodu, šíření dobrého jména českého maloobchodu a obecně pozitivního vnímání prodejců působících na území ČR.

Ing. Alena Plášková, CSc.

předsedkyně představenstva
 

PARTNEŘI – LISTOPAD MĚSÍC KVALITY ČR 2016

Generální partner akcí Listopad – Měsíc kvality v ČR

logo-hyundai

Hlavní partner Národní ceny kvality České republiky

logo-continental

Hlavní partner Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

logo-pbs

Zainteresované strany:

logo-csjlogo-npk

Zasílání informací na email
Zadejte svůj email:

Víte že

Vláda ČR přijala usnesení k naplňování Národní politiky kvality

usneseni-2016-06-15

 

Záštitu nad 16. ročníkem programu Listopad - Měsíc kvality v České republice 2016 převzali:

2016-zastita 1 maly

2016-zastita 2 maly

2016-zastita 3 maly

2016-zastita 4 maly

2016-zastita 5 maly

 

Aktualitypublikace vitezu 2016

Publikace vítězů Národní ceny kvality

Pozvánka na akce
Listopadu – Měsíce kvality


listopad 2016

PK1 2017


Nové programy v rámci
Národní ceny kvality ČR

 

nck_start

program START

model start plus

program START PLUS

caf-2013

program CAF

CSR PS

Kliknutím na obrázek si text publikace můžete stáhnout v el. podobě.


Staňte se partnery
Listopadu Měsíce kvality 2016

partnerstvi-img

 

Vláda ČR přijala Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice.

usneseni-2016-01-25